دانشگاه علوم پزشكی تهران

به نام خدا
 
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مفتخراست با راه اندازي سيستم جامع ارزيابي كمي فعاليت هاي اعضاي هيات علمي (شعاع) بتواند بر اساس اصول مديريت مبتني بر رسالت و متناسب با وضعيت اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ضمن ارج نهادن به فعاليت هاي اعضاي هيات علمي از طريق اين سامانه به شناسايي و ارزشگذاري عيني فعاليتهاي آنها اقدام نمايد. مديريت سيستم در هر دانشكده به طور مستقل و زير نظر رئيس محترم دانشكده اعمال مي شود و نتايج حاصله در تمامي دانشكده هاي تحت پوشش، در معاونت آموزشي دانشگاه جمع بندي و آناليز خواهد شد. اميد است با اعمال پيشنهادات اعضاي محترم هيات علمي براي بهبود سيستم و رفع نواقص احتمالي، زمينه براي اعتلاي دانشگاه و احقاق حقوق محترم هيات علمي فراهم آيد.
 
حتما قبل از ورود به هر قسمت توضیحات مربوطه را به دقت مطالعه فرمایید.

======================================================================


 

برای استفاده از سیستم شعاع از مرورگر کروم استفاده کنید


اخبار
منشور عفاف و حجاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز (‏1396/02/25)
طرح تحقیقاتی بررسی بزرگی، علل و ریشه های پدیده تقلب علمی در انتشارات دانشگاهی (‏1395/08/24)
تغییر زمان بندی مهلت ثبت فعالیت توسط اعضای هیئت علمی و تایید اطلاعات توسط مدیران گروه ها (‏1395/07/14)
شماره تماس پشتیبانی سامانه شعاع (‏1395/02/18)
برگزاری اولین جلسه آشنایی با سامانه شعاع جهت مدیران گروه بالینی و پایه (‏1393/12/18)
آرشیو خبر »»