دانشگاه علوم پزشكی تهران


طرح تحقیقاتی بررسی بزرگی، علل و ریشه های پدیده تقلب علمی در انتشارات دانشگاهی


‏1395/08/24

با توجه به اجرای طرح تحقیقاتی بررسی بزرگی، علل و ریشه های پدیده تقلب علمی در انتشارات دانشگاهی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور، لذا مقتضی است کلیه مدیران، اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه 4 آمایش آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، با تکمیل پرسشنامه هایی که پیوند آن ها در ادامه ارائه گردیده است، در این طرح مشارکت نمایند.

 


  1. لینک مربوط به مدیران
  2. لینک مروبط به اساتید